ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ДКП «КОМУНАЛЬНА СЛУЖБА»

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

ДКП «КОМУНАЛЬНА СЛУЖБА»

ОНОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЩОДО ЗМІНИ ТАРИФУ НА ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

 

ДКП «Комунальна служба» надає послуги з вивезення твердих побутових відходів та водопостачання на території Оноківської сільської ради.

Станом на 01.01.2017р. виникла невідповідність діючих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі – ТПВ) та водопостачання економічно обґрунтованим витратам ДКП «Комунальна служба», у результаті чого її діяльність стає збитковою.

Тарифи востаннє переглядалися та затверджувалися у 2015році згідно Рішення виконкому Оноківської сільської  ради «Про коригування та затвердження тарифів на водопостачання та вивезення твердих побутових відходів на території Оноківської сільської ради» від 23 лютого 2015 р. №08 (вивезення ТПВ на 1 людину  в місяць  – 7,35грн., – для бюджетних установ м– 63,72грн., – для інших споживачів  м3– 65,96грн.), які вступили в силу з 02.03.2015р. Періодичність надання послуг здійснюється щотижнево згідно затвердженого графіку.

З моменту встановлення діючих тарифів на вищезгадані послуги, витрати на збирання та вивезення ТПВ збільшилися і на даний час складають – 131,74 грн./м3 (у т.ч. 13,82 грн./м3 – на послуги із захоронення ТПВ на сміттєзвалищі).

Протягом 2015-2016 років зросла мінімальна заробітна плата (2,6 рази), вартість енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, та інших господарських витрат, розширився штат працівників, змінилася процедура надання послуг.

Сьогодні формується економічно обґрунтований тариф на послугиз вивезення ТПВ, який розраховано на підставі Постанови КМУ «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення ТПВ», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства України від 30.07.2012 №390, Закону України «Про житлово–комунальні послуги», та включає в себе: – прямі матеріальні витрати (паливно – мастильні матеріали, послуги автотранспорту, захоронення ТПВ);- Прямі матеріальні витрати на оплату праці; – відрахування; – загальновиробничі та постійні витрати (на оплату праці, відрахування,інвентар, спецодяг, малоцінна, послуги ін. підприємств); – адміністративні витрати.

Згідно п.2 ч.7 ст.31 Закону України «Про житлово–комунальні послуги» не допускається встановлення цін/тарифів на житлово – комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат.

Згідно економічно обґрунтованого розрахунку –  собівартість вивезення 1м3 ТПВ по категоріям споживачів становить:

  • для населення на 1 людину в міс. 21,90 грн.
  • для бюджетних установ та інших споживачів за 1 м3 –151,50грн.

На засіданні Виконкому Оноківської сільської ради, яке відбулося 28.02.2017р., було обговорено питання щодо прийняття відповідної «Програми» з відшкодування різниці в тарифах (між розміром економічно обґрунтованих витрат та тарифом встановленимвиконкомом сільської ради й запропоновано затвердити тариф з вивезення 1м3 ТПВдля населення на 1 людину в міс. 12,00 грн.

п.4 ст.31 вищезгаданого Закону передбачено, що у разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

Пропозиції та зауваження приймаються від споживачів протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення даної інформації за адресою:                   с. Оноківці, вул. Кільцева, 15 або на е-mаіl: onokivska.rada@meta.ua.

 

«Про обмеження реалізації алкогольних напоїв в нічний час на території Оноківської сільської ради».

Повідомлення про оприлюднення

проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу

«Про обмеження реалізації алкогольних напоїв в нічний час на території Оноківської сільської ради».

Розробник проекту: Оноківська сільська рада Ужгородського району Закарпатської області.

Адреса: с. Оноківці, вул. Головна, 59, Ужгородський район, Закарпатська область, 89412, тел. Факс: 739-844, 739-644

 

Пропозиції та зауваження до проекту приймаються розробником за адресою:

с. Оноківці, вул. Головна, 59, Ужгородський район, Закарпатська область, 89412 тел. Факс 739-844, 739-644, в письмовій формі протягом місяця з дня опублікування оголошення в засобах масової інформації.